dimarts, 25 de març de 2014

BASES DEL CONCURS DE LOGOTIPS PER A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE

Des de la biblioteca del centre, i en col·laboració amb el departament d'Educació Plàstica, trobam que és necessari tenir una imatge identificativa que ens ajudi a conèixer-la. Per aquest motiu, animam tothom a participar en el concurs del logotip per a la biblioteca.CONCURS DE LOGOTIPS PER A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE


L'objecte d'aquestes bases és establir les normes de participació al concurs de LOGOTIPS per a la biblioteca del centre.
1.Pot participar tot l'alumnat del centre presentant un màxim de tres logotips.
2.Els participants hauran de dissenyar un logotip que mostri la relació de la biblioteca amb el centre. Per tant els dissenys han d'incloure o fer referència a elements propis de les biblioteques i del centre: llibres, llegir, lectura, cultura, logotip del centre, colors del logotip del centre, característiques de la biblioteca del centre o del institut, etc.
3.Els dissenys dels logotips han de ser originals. Així, els autors seran responsables únics d'aquestes.
4.Els logotips s'han de presentar d'acord a les condicions següents:
  1. Tècnica lliure: a mà, amb ordinador o combinat.
  2. Format cartolina A4 i orientació vertical.
  3. Els logotips no podran anar signats, ni amb cap identificació de l'autor. Al dors s'escriurà un pseudònim o nick i les dades de l'autor aniran dins un sobre tancat amb el mateix pseudònim a l'exterior.
5.Els cartells es presentaran als membres del departament de Dibuix o a caporalia d'estudis del centre fins el divendres 11 d'abril de 2014 a les 14 hores.
6.El jurat encarregat de la selecció de les imatges estarà format per membres de la comunitat educativa del centre.
7.El jurat valorarà especialment l'originalitat dels logotips rebuts, sempre que s'adaptin a la temàtica del concurs.
8.El jurat podrà declarar desert el concurs si considera insuficient la qualitat dels logotips presentats.
9.S’estableix un premi de 30 euros en material escolar.
10.El logotip guanyador passarà a ser propietat del centre qui podrà fer-ne ús incondicionalment.
11.El centre podrà exposar els dissenys rebuts dins l'institut o a la seva web institucional.
12.La decisió del jurat serà inapel·lable i el lliurament de premis es farà el dimecres 30 d'abril.


IES Santa Margalida, març de 2014     

Cap comentari:

Publica un comentari