PREMIS LITERARIS JOAN MASCARÓ I FORNÉS 2019


11è CERTAMEN LITERARI 

JOAN MASCARÓ i FORNÉS

L’ IES Santa Margalida, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Margalida, convoca el 11è Certamen Literari “Joan Mascaró i Fornés” en les modalitats de narració curta i de poesia, per tal de fomentar el gust per la literatura i l’ús creatiu de la llengua catalana entre el seu alumnat.

BASES:

1) Hi pot participar tot l’alumnat matriculat a l’IES Santa Margalida.

2) Les obres hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i redactades en llengua catalana.

3) Les obres es presentaran sota pseudònim. 

4) Els originals es presentaran impresos, amb el seu títol corresponent, a doble espai i per una sola cara. Se’n lliuraran cinc exemplars a la secretaria del centre. S’acompanyaran els originals amb una plica, un sobre tancat, en el qual constarà el títol del treball i curs de l’alumne. Dins del sobre hi haurà un full amb el mateix títol del treball, el nom i curs del concursant.

5) En el cas de les narracions, l’extensió màxima serà de quatre folis i un mínim d’un.
Les obres de poesia constaran de tres poemes, amb un mínim de deu versos cada un.

6) S’estableixen les categories següents:
A: Alumnat de primer cicle d’ESO
B: Alumnat de segon cicle d’ESO i cicles formatius.
C: Alumnat de Batxillerat


 
Hi haurà un premi de narració curta i un de poesia per a cada categoria. La dotació dels premis serà de 50 € en metàl·lic i 50 € en llibres. Es podrà donar un premi especial per la mateixa quantitat, a consideració del jurat, a aquella obra en què la vida, obra i pensament de Joan Mascaró i Fornés, sigui, directament o indirectament, l’objecte de la creació literària. Les obres premiades es publicaran a l’ANUARI de final de curs.

7) Es podran presentar els originals fins dilluns dia 29 de març

8) La decisió del jurat es farà pública el dia de la Festa del Llibre i serà inapel·lable.
9) El jurat podrà declarar deserta una categoria si considera insuficient la qualitat de les obres presentades.

10) El fet de participar en el certamen suposa l’acceptació de les bases i el veredicte del jurat.
                                        
IES Santa Margalida, febrer de 2019
 
Patrocina: Ajuntament de Santa Margalida
          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada